Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 12: Làm gì khi con hay đổ lỗi cho người khác?

1/ Khái niệm trách nhiệm là gì?

2/ Tầm quan trọng của trách nhiệm?

3/ Áp dụng trong tình huống thực tế

  1. Hiểu trẻ, hiểu mình
  2. Yêu thương vô điều kiện
  3. Làm gương và đồng hành
  • Giữ bình tĩnh.
  • Đồng cảm.
  • Không tấn công ngược lại con trẻ.
  • Hình mẫu của việc chịu trách nhiệm.
  • Sửa lỗi.
  • Tạo ra mô hình “gia đình không đổ lỗi”