Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 4: Làm gì khi bố mẹ lỡ quát mắng con?

1. Vì sao phải trở thành tấm gương cho con

 • Con sẽ muốn trở thành người con kính trọng
 • Con sẽ muốn người con yêu yên lòng
 • Con sẽ tránh người mà con sợ hãi khi trưởng thành

2. Hình mẫu cho con:

 • Tính cách
 • Kỹ năng
 • Thái độ cuộc sống
 • Thói quen.

3. Truyền đạt trong mỗi tình huống của cuộc sống

 • Nhận diện
 • Thực hành làm gương
 • Truyền đạt cho con

4. Áp dụng cho tình huống làm gương về nhận lỗi và thay đổi tích cực

 • Nhận lỗi không điều kiện
 • Đề nghị sự tha thứ
 • Tìm hiểu sự hợp lý
 • Cụ thể hóa hành động và giải pháp