Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 6: Nói gì xây dựng động lực thay vì thưởng phạt?

Nguồn: Canva

Nội dung chính hôm nay

  1. Phân biệt Khen ngợi và khuyến khích
  2. Tại sao nên động viên trẻ thay vì khen ngợi
  3. Làm thế nào để trao trẻ lời động viên
  4. Áp dụng trong tình huống giao tiếp hằng ngày cùng trẻ