Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 1: Làm gì khi con hay ăn vạ?

Nguồn: Canva

Nội dung: giới thiệu phương pháp cha mẹ tích cực

  • Thay đổi tâm thế , quay về điểm bắt đầu, ai sẽ là người hay đổi
  • Giới thiệu phương pháp cha mẹ tích cực.
  • 4 bước để kết nối và đồng hành cùng con.
  • Đồng hành tình huống: trẻ 4 tuổi mè nheo ăn vạ.