Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 5: Làm gì khi con bị bạn mới gặp trêu chọc?

Nội dung chính hôm nay ta sẽ đi sâu về bước 4: ĐỒNG HÀNH

1. Phân biệt đồng cảm, thông cảm và đồng thuận

  • Đồng cảm: hiểu và thậm chí cảm nhận được cảm xúc của người khác,
  • Thông cảm: cảm thông mà không nhất thiết phải biết cảm giác của họ.
  • Đồng thuận: sự đồng ý và tán thành

2. Đồng hành bằng lời nói, hành động

3. Tập trung xây dựng kỹ năng truyền đạt cho bố mẹ

4. Áp dụng cho tình huống phát triển sự đồng cảm và thay đổi tình huống tiêu cực thành tích cực của con.