Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 15 : Làm thế nào để con giữ lời hứa?

1. Các kiểu bố mẹ hiện nay theo nghiên cứu tâm lý:

  • Cha mẹ độc đoán
  • Cha mẹ dân chủ
  • Cha mẹ dễ dãi
  • Cha mẹ bỏ bê
  • Cha mẹ trực thăng

2. Áp dụng trong tình huống thực tế:

  • Bố mẹ độc đoán: sẽ cấm đoán và từ chối
  • Bố mẹ dễ dãi: tự do sử dụng điện thoại.
  • Bố mẹ bỏ bê: không có mặt để lắng nghe nhu cầu
  • Bố mẹ trực thăng: can thiệp và giám sát mọi hoạt động
  • Bố mẹ dân chủ: hướng dẫn, quan tâm và giúp đỡ. Yêu thương nhưng kiên định.

Hệ quả hợp lý:

1.Related – Liên quan

2.Respectful – Tôn trọng

3.Reasonable – Hợp lý:

4. Revealed in advance – Thông báo trước

Xem thêm bài viết tại: www.thaydoivicon.com