Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 17: Bố mẹ làm gì với cảm xúc của chính mình?

Tập 17: Làm gì với cảm xúc của chính mình?

  1. Cảm xúc đáng giá bao nhiêu
  2. Làm gì với cảm xúc tiêu cực khi là bố mẹ
  3. Áp dụng trong tình huống bất như ý

Xem thêm bài viết: www.thaydoivicon.com

Để mỗi ngày có thêm em bé và bố mẹ hạnh phúc!