Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 13: Làm gì khi các con giận nhau, bố mẹ kiệt sức?

PODCAST 13: Ba câu hỏi quan trọng dành cho bố mẹ? Áp dụng tình huống anh em giận nhau.

  1. Mức độ hạnh phúc của bạn bây giờ là bao nhiêu?
  2. Nếu được chọn 3 từ mà bạn muốn con miêu tả về bạn, bạn sẽ muốn 3 từ đó là gì?
  3. Bạn có thể tìm được cách nào để giúp đỡ CHÍNH BẠN thực hiện được điều này?
  4. Áp dụng tình huống em giận anh không cho chơi cùng.

Xem thêm bài viết tại: www.thaydoivicon.com