Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 9: Nói gì khi con không muốn đi học?

PODCAST 9: LƯU Ý KHI GIAO TIẾP CÙNG TRẺ, NÓI GÌ KHI TRẺ 5 TUỔI KHÔNG MUỐN ĐI HỌC MẦM NON?

  1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của giao tiếp hiệu quả
  2. Các mẫu câu cần lưu ý
  3. Áp dụng tình huống con 5 tuổi không chịu đi học mầm non

Xem thêm bài viết tại: www.thaydoivicon.com