Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 16: Làm gì khi con sợ học kỹ năng mới?

Tập 16: Làm gì khi con sợ học kỹ năng mới?

 1. Bắt đầu bằng câu hỏi tại sao?
 2. Bố mẹ sẽ đồng hành điều gì?
  • Chờ đợi thời điểm thích hợp 
  • Tìm kiếm nghiên cứu nơi giảng dạy phù hợp
  • Trao đổi kế hoạch cùng trẻ
  • Khơi gợi cho con niềm hứng thú 
  • Tạo môi trường an toàn, ổn định
 3. Bố mẹ đồng hành như thế nào?
  • Trò chuyện khai vấn về lý do
  • Thể hiện sự ủng hộ hết mình
  • Tin tưởng thầy cô giáo, tin tưởng vào con trẻ.
  • Quan sát và lắng nghe nỗi sợ
  • Hiện diện của bố mẹ
  • Ghi nhận những nỗ lực của trẻ
  • Chúc mừng thành quả, ghi nhận sự dũng cảm, kiên trì vượt khó vượt sợ
 4. Áp dụng trong tình huống con đi học bơi.