Menu
Kênh Audio - Podcast

Tập 2: Làm gì khi con lấy tiền bố mẹ mua kẹo?

1. Phân biệt giữa biết và hiểu

2. Các phương án đối diện với điều ta không biết

3. Quy trình tâm trí để đi từ biết đến hiểu và giải quyết vấn đề

4. Đồng hành tình huống con 6 tuổi ăn trộm tiền